Discussion forum stock exchange
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for WillLamble
Username WillLamble
Registered: 19-5-2017 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 19-5-2017 at 00:18

Other Information
Site: https://hellogoodbyethankyou.tumblr.com/
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 14-2-1988
Bio: Wynajem samochodów dostawczych w Warszawie ale
us_uga idealnie skrojona na ilo__ potrzeb wspó_czesnego Kontrahenta!
Stolica jest stron_, w jakiej idzie relatywnie sporo wypo_yczalni aut, natomiast ich m__czyznami s_
nie tylko przybywaj_cy po tej stronie w handlach
biznesmeni, ali_ci dodatkowo zwykli obywatele Najwa_niejszym mie_cie, jacy wymagaj_ samochodu istotnie rzadko,
i_ nie finansuje im si_ umie_ go na cecha - zwyczajnie w
razie sprawy go wynajmuj_. Jeste_my skupieni na nowoczesnym, aby da_
Pa_stwu zupe_ne szcz__cie - niezale_nie od nowoczesnego, lub potrzebuj_ Pa_stwo zadecydowa_ si_ na wynajem
krótkoterminowy, _rednioterminowy albo i d_ugoterminowy, w_asna oferta zawsze postanawia efektywna a b_dzie ekskluzywnym wsparciem niezale_nie z robionej poprzez Pa_stwa dzia_alno_ci.
Przedsi_biorstwo prowadzi tak_e mo_liwo__ rezerwacji telefonicznej, i swej w lokalnej wypo_yczalni pojazdów w Stolicy która pos_uguje okoliczne stronie w blasku 50 km.
To profesjonalista w przestrzeni wynajmu samochodów, zapewni_y si_ tym setki
ludno_ci, nie czekaj, dobierz do towarzystwa ju_ teraz aktualnego.

Krótkoterminowy ajencja aut wysy_any jest wyj_tkowo dla dziewczyn, które przychodz_ do kraju z bogatych zak_tków _wiata (w kierunkach firmowych lub
w_asnych) na Lotnisko im. Fryderyka Chopina Warszawa - Ok_cie, lotnisko Warszawa - Modlin b_d_ na Dworzec Kluczowy w Stolicy i pragn_ samochodu do u_ytku na ci_g pobytu w rogu tudzie_ kierowcom, którzy zamierzaj_ si_ na wynajem
auta zast_pczego na porz_dek naprawy ich naszego samochodu.
W naszym pakiecie znajduj_ si_ wy__cznie sprawdzone, sprawne i
pojemne pojazdy. Znamy, jak wa_ne jest akcesoria samochodu.

Z tego asumptu ka_dy z naszych _rodków transportowych posiada klimatyzacj_, na ch__ wyposa_amy auto w: radiostacja CB, nawigacj_ GPS
a wózek transportowy. Z uwagi na Kraje wygod_, jeste_my w stanie podstawi_
pojazd we wskazane miejsce. Powierzamy, _e tak elastyczne
prawdziwo_ci wspó_pracy w po__czeniu z nowoczesn_ flot_ znajd_ u Pa_stwa uznanie.
Nasza dzia_anie skoncentrowana jest wokó_ u_yczania samochodów dostawczych.

Przez lata dzia_alno_ci niezb_dne do_wiadczenie i doskonale wiemy nabyli_my,
czego potrzebuj_ nasi klienci. Nie licz_c tego, czy s_ Pa_stwo
zainteresowani wynajmem samochodu na dob_ czy kilka tygodni, s_u_ymy pomoc_.
W naszym pakiecie znajduj_ si_ pojazdy dostawcze, busy,
kontenery o _adowno_ci a_ do 3, 5 tony. Wszystkie samochody dostawcze wypo_yczamy w atrakcyjnych cenach.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

  Go To Top

Powered by XMB
XMB Forum Software © 2001-2012 The XMB Group
[Queries: 15] [PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]

Avatar, photo, picture for your profil   .   Forum owner : Lester Connolly - New York     lester-connolly@hotmail.com   Locations of visitors to this page.

Discussion forum for stocks, investment board free. Growth shares, value investing, dividends, stock exchange. USA New York American English.
Please: Don't open a new discussion topic! Let your comment under one of the listed themes! Thanks!
Your advertising give under the topic ''Various comments'', there it will stay! But this is an investment forum.
If you will open a new topic, it will be deleted. If you will open more new topics, your name will be blocked.


The best book on stocks and investment - Bestseller 2016
Stocks and Exchange - the only Book you need         Author: Ladis Konecny
ISBN 9783848220656     contents in PDF     308 pages 17 x 22 cm     book cover in PDF
The best english book on stocks and investment - Bestseller 2016 in the USA, Great Britain, Canada and Australia
Sale :   Amazon.Com   Amazon.co.UK   Amazon.CA   Amazon.JP   Amazon.CN   The Nile   Amazon.fr   Amazon.itWe like value investing, to buy shares cheaply, with P/E below 15, P/B below 3.0, P/S below 3.0. If we want to sell the shares after one year with a profit, the enterprise or bank should expect that the earnings will grow more than 20% in the next 4 quarters. Also, the dividend should be paid, because even stocks with growth potential may be a year in the red and then it is boring, to be one year without dividend. In retirement, we want to receive an income higher from dividends than from the pension insurance. Here we will buy cheaply blue chip shares from old and large enterprises and banks, which the past 12 years approximately 10% per year increased revenues, earnings and dividends. When we buy these shares, they must have a dividend yield over 3.0% and we will keep them forever. After us, our kids will inherit them. Most of these shares are in the indices Dow Jones, Eurostoxx50, Stoxx50 and DAX.
American stock forum, investment board in English, discussion forum from the USA 100% free of charge. Value investing, growth stocks, dividends, stock exchange New York. A discussion board, known also as discussion group, discussion forum, message board and online forum, is a general term for any online bulletin board, where you can leave and expect to see responses to messages, you have left. Or you can just read the board.

FTSE         DAX         IBEX .
In the upper left corner there is the Dow Jones index.